اطلاعیه

به اطلاع عموم هموطنان عزیز ومهاجرین محترم افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران رسانیده، که بعد از ختم یک هفته تعطیلات رسمی در ایران، سفارت افغانستان در تهران و جنرالقنسولگری های مشهد و زاهدان سر از روز یکشنبه مورخ ۳۱ اسد ۱۴۰۰، فعالیت خویش را مجددا آغاز می نمایند،
 هموطنان عزیز با توجه به شرایط پیش آمده در داخل کشور که همه از آن آگاهی داریم، سیستم مرکزی پاسپورت ماشین خوان و تذکره الکترونیک موقتا بدلیل قطع بودن ارتباط با سیستم مرکزی متوقف می باشد و امکان طی مراحل پاسپورت و تذکره موقتا وجود ندارد، بنابراین الی وصل شدن مجدد سیستم های پاسپورت و تذکره الکترونیک با مرکز، خدمات بخش های پاسپورت ماشین خوان و تذکره الکترونیک در ایران متوقف می باشند. به استثنای دو بخش پاسپورت و تذکره سایر بخش های کاری نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در تهران، مشهد و زاهدان سر از تاریخ متذکره فعال می باشند و خدمات لازم به مهاجرین محترم ارائه می گردد. بدینوسیله از همه مهاجرین عزیز تقاضا می گردد که برای طی مراحل پاسپورت و تذکره الکترونیک به سفارت و قونسلگری های زاهدان و مشهد و اردوگاه های شهرهای مختلف مراجعه نفرمایند و به هیچگونه اطلاعیه و اخبار نادرست به جز این آدرس اعتماد نکنند. به محض اینکه سیستم تذکره الکترونیک و پاسپورت ماشین خوان با مرکز وصل گردد طی اطلاعیه ای هموطنان عزیز در جریان قرار خواهند گرفت.

اطلاعیه

به اطلاع عموم مهاجرین محترم افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران رسانیده می شود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران به نسبت شیوع دوباره ویروس کرونا و بر اساس فیصله دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعطیلی تهران، این نمایندگی سر از تاریخ اول قوس۱۳۹۹ الی ۱۴ قوس ۱۳۹۹ تعطیل می باشد.
سفارت تنها در بخش وفیات و حوادث عاجل،استثناء به ارایه خدمات می پردازد.

اطلاعیه

قابل توجه هموطنان عزیز:
جهت ثبت نام تذکره الکترونیکی به وب سایت رسمی اداره ثبت احوال و نفوس به نشانی اینترنتی nid.nsia.gov.af مراجعه نمائید.
 قابل یاد آوری است ثبت نام تذکره الکترونیک صرفا از سایت رسمی اداره ثبت احوال و نفوس ممکن است و هیچگونه فورم بصورت فیزیکی وجود ندارد.  هموطنان عزیز توجه داشته باشند که تذکره الکترونیک صرفا برای شناسایی اتباع افغانستان بوده و به منزله اقامت برای هموطنان عزیز نمی باشد، همچنین تمامی اتباع افغانستان میتوانند برای اخذ تذکره الکترونیکی از طریق وب سایت رسمی اداره ثبت احوال و نفوس اقدام کنند.

اطلاعیه

به اطلاع آنعده مهاجرین محترم افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران که قبلا درخواست پاسپورت الکترونیکی داده اند رسانیده می شود، براساس سعی و تلاش سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران و با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افعانستان بسته جدید پاسپورت های چاپ شده به این سفارت مواصلت نموده و قرار است روند توزیع پاسپورت های یادشده به روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲و۳ /۱۳۹۹/۵ براساس نوبت قبلی توزیع گردد.
 بنا از تمام هموطنان عزیزی که قبلا درخواست پاسپورت الکترونیکی داده اند تقاضا بعمل می آید تا به سایت سفارت (www.appstehran.com) جهت بررسی وضعیت پاسپورت خویش مراجعه نموده و در صورتیکه پاسپورت شان آماده تحویل باشد طبق این اطلاعیه و براساس نوبت قبلی جهت دریافت پاسپورت خویش به روز های پنجشنبه و جمعه به بخش قونسلی سفارت‌ جمهوری اسلامی‌افغانستان واقع خیابان پاکستان مراجعه نماید.
نوت: قابل یادآوریست که فقط روز های پنجشنبه و جمعه مورخ ۲و۳ /۱۳۹۹/۵ همین هفته جهت تحویل پاسپورت فعال می باشد و سایر بخش‌های سفارت تعطیل است‌، همچنین حضور افراد بالای 18 سال جهت دریافت پاسپورت الزامی می باشد.

اطلاعیه

به علت ادامه شیوع ویروس کرونا و نگرانی های جدی بخاطر حفظ سلامتی شما شهروندان گرامی، پذیرش در بخش های مختلف قونسلی سفارت ج.ا.ا. به شرح زیر محدود گردیده است:
•تمدید پاسپورت: 250 تن در روز (براساس نوبت قبلی).
 •بخش حقوقی: 40 تن در روز (براساس نوبت قبلی).
 •تائید تذکره: 20 تن.
•تثبیت هویت: 20 تن (براساس نوبت قبلی).
•پاسپورت الکترونیک: 20 تن (افراد که اعتبار پاسپورت الکترونیک آنها اختتام یافته و یا تذکره تائید شده دارند).
•بخش های عاجل از جمله وفیات و مهاجرین مانند گذشته فعال می باشد.
 •تذکره غیر حضوری: کاملا تعطیل .
تذکر: ارائه خدمات صرفا از طریق نوبت قبلی انجام می شود.
از تمام هموطنان عزیز صمیمانه خواهشمندیم بدون نوبت قبلی به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا. در تهران به هیچ وجه مراجعه نفرمایند.

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع عموم مهاجرین محترم جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران رسانیده می شود،
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران دسترسی کافی نت های اطراف سفارت (کافی نت آریانا، کافی نت جلالی، کافی نت بلخ، کافی نت گلدیس، کافی نت زیستاصدر) صرف جهت ترتیب پروفایل و نوبت دهی تمدید پاسپورت های دستنویس را الی اطلاع ثانی موقتاً مسدود نموده است. خواهشمندیم جهت تشکیل پروفایل و دریافت نوبت تمدید پاسپورت به کافی نت های اطراف سفارت مراجعه نفرمائید.
از شما هموطنان عزیزتقاضا می شود جهت تشکیل پروفایل و اخذ نوبت تمدید پاسپورت های دستنویس خویش به یکی از کافی نت های مجاز محل اقامت خویش مراجعه نموده و بطور همزمان پروفایل ترتیب و نوبت اخذ نمائید.
قابل یاد آوریست، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان تمدید آنعده پاسپورت ها را انجام خواهد داد که مطابق نوبت خویش به سفارت مراجعه می نمایند و با افراد که مطابق نوبت به سفارت مراجعه ننمایند همکاری صورت نخواهد گرفت و نوبت آنها به یک ماه بعد به تعویق خواهد افتاد .

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع عموم مهاجرین محترم افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران رسانیده می شود،
 براساس سعی و تلاش سفارت افعانستان مقیم تهران و وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان قرار است طی هفته آینده تعداد از پاسپورت های چاپ شده از کابل به این سفارت منتقل گردد. در ضمن جهت رفع نگرانی مهاجرین محترم اطمینان داده می شود که این سفارت تلاش می نمائید تا در هماهنگی با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افعانستان پاسپورت های باقیمانده در اسرع وقت چاپ و به دسترس قرار گیرد.

اطلاعیه

مهاجرین محترم افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به شرایط حساس موجود و اعمال وضع قرنطین در کشور میزبان و جمهوری اسلامی افغانستان و نیز مختل شدن روند خدمت رسانی به مهاجرین محترم که باعث ایجاد سوالات نزد تعدادی از مهاجرین محترم گردیده است. قرار است جهت رفع سوالات مهاجرین محترم افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران، جناب عبدالغفور لیوال سفیر و نمایند فوق العاده رئیس جمهور در هفته آینده گزارش فعالیت های این سفارت را در ایام کرونا خدمت تعداد از نمایندگان مهاجرین محترم افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع همهء مراجعین بخش قونسلی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در تهران رسانیده می شود، از تاریخ ۴ الی ۷ حوت/اسفند ۱۳۹۸ با توجه به مشاهده و تشخیص ويروس کرونا در برخي از ولايات جمهوري اسلامي ایران، با درنظرداشت ازدحام مراجعين در بخش قونسلي اين نمايندگی و جلوگیری از انتشار‌ این بیماری‌ کشنده ۔ که معمولاً در تجمعات به سرعت شیوع میابد۔ استثناً از ارائه خدمات قونسلی معذور بوده، صرفاً موارد ضروری همچون قضایای وفیات می توانند، جهت رسیدگی به اموراتشان، به بخش قونسلی مراجعه نمایند. همچنان آنعده مراجعینی که نوبت اینترنتی دارند نیز متعاقباً زمان مراجعه آنها اعلام خواهد گردید.
 سفارت باجدیت تلاش دارد، در تماس با مقامات ذیصلاح هردو کشور افغانستان و ایران راه حلی را جهت آغاز مجدد و مصئون امور قونسلی بیابد، تا در موارد مشخص، مهاجرین و مراجعین محترم از وقفه به وجود امده به مشکل روبرو نشوند. از همکاری یکایک شما سپاسگزاریم.
یادداشت: لطفاً سفارت را همکاری نموده و اطلاعیه را با هموطنان‌ محترم مقيم ايران شریک سازید!

اطلاعیه

کسانیکه تاییدیه پاسپورت خویش را از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان اخذ نموده اند برای تایید به اداره پولیس مهاجرت و گذرنامه استان تهران مراجعه ننموده، تنها به اداره مهاجرت و گذرنامه استان محل سکونت خود مراجعه نمایند.

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع مراجعین محترم رسانده میشود که بر اساس اعلان مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران ، روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 ادارات در تهران تعطیل می باشد لذا این نمایندگی به تاریخ متذکره تعطیل بوده و مراجعین محترمی که نوبت شان برای تاریخ 1398/10/16 می باشد در روز شنبه مورخ 1398/10/21 به سفارت مراجعه نمایند.

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع عموم مهاجرین افغان در ایران می رساند، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، هیچ نماینده، رابط یا مسئول در خارج از مقر رسمی سفارت ندارد. مسئولین و کارمندان سفارت افغانستان در دفاتر خود در ساختمان های سفارت حضور داشته و مشغول خدمات رسانی به شما عزیزان می باشند. هر ادعایی مبنی بر نمایندگی از این نهاد دولتی در بین مهاجرین و اتباع افغانستان باطل بوده و حقیقت ندارد.
لذا از شما شهروندان محترم افغانستان در ایران تقاضا می شود تحت هیچ شرایطی به افرادی که با عناوین رابط و یا واسطه، مشغول اخاذی و کلاهبردای هستند اعتماد نکنید و در صورت مشاهده این افراد، آنها را از طریق شماره تلفن های  02188737050 - 02188735040 به سفارت معرفی کنید تا با آنها برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.
برای انجام امور مورد نیاز خود نیز شخصاً به سفارت مراجعه نموده و برای امور قونسلی از سایت های نوبت دهی، که سفارت با جدیت در صدد ارتقاء ظرفیت و رفع اشکلات موجود آن می باشد، نوبت گرفته و در زمان مشخص خود به سفارت مراجعه نمائید تا در فضای امن و آرام به کار شما رسیدگی شود.

اطلاعیه

بر اساس طرز العمل کاری سفارت و قونسلگری های جمهوری اسلامی افغانستان در ایران؛
 استان های یزد، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان مربوط به حوزه کاری قونسلگری افغانستان مقیم زاهدان و استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان مربوط به حوزه کاری کنسولگری افغانستان مقیم مشهد می باشد.
لذا به منظور تسریع در روند ارائه خدمات قونسلی، از هموطنان عزیزی که در این استان ها زندگی واقامت دارند تقاضا می شود که جهت انجام خدمات قونسلی خویش از جمله تثبیت هویت، تایید تذکره و اخذ پاسپورت الکترونیکی و ... به نمایندگی های مربوطه مراجعه نمایند.

قابل توجه هموطنان فاقد مدرک شناسایی

شایعات مبنی بر صدور مدارک هویتی که در کافی نت های سودجو پخش گردیده است، صحت ندارد!! خواهشمند است از پرداخت پول در قبال دریافت اسناد فاقد ارزش خودداری نموده و اخبار درست را از منابع موثق دریافت نمایید. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام میدارد که هیچ یکی از کافی نت ها به حیث  نمایندگی جهت انجام امور مربوط به مهاجرین تثبیت نگردیده است و هر شخصی که ادعای نمایندگی از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان تحت هر عنوانی نماید، ادعای وی کذب بوده و هر نوع سندی که صادر نمایند، فاقد اعتبار می باشد. فلهذا، هموطنان توجه داشته باشند که تحت هیچ عنوانی ، هیچگونه وجهی در قبال دریافت اسناد فاقد ارزش به اینگونه اشخاص پرداخت نکنند

اطلاعیه های بخش دانشجویی

معرفی بخش دانشجویی و مراحل کاری دانشجویان

اطلاعیه های بخش پاسپورت

معرفی بخش پاسپورت ومراحل انجام کاری جهت دریافت دریافت پاسپورت

اطلاعیه های بخش تثبیت هویت

معرفی بخش تثبیت هویت و مراحل انجام کاری جهت دریافت تثبیت هویت

تاریخ و اوقات دسترسی به سامانه نوبت دهی تثبیت هویت و پاسپورت الکترونیکی

سامانه نوبت دهی تثبیت هویت و پاسپورت الکترونیکی در روز های پنجشنبه آخر هر ماه ساعت 12 ظهر جهت نوبت دهی فعال میشود. مراجعینی که نوبت دریافت نکرده اند به سفارت مراجعه نکنند

برای اشنایی با بخش های کاری سفارت روی بخش مورد نظر کلیک کنید

تثبیت هویت فقط برای افرادی صادر می شود که می خواهند پاسپورت الکترونیکی دریافت کنند، اشخاصی که پاسپورت دریافت نمی کنند برای انها تثبیت هویت صادر نمی شود! برای صدور تثبیت هویت باید تذکره یکی از اقارب (پدر، برادر، پدربزرگ، عمو) شخص متقاضی باشد، در غیر اینصورت برای شخص متقاضی تثبیت هویت صادر نمی شود

پاسپورت الکترونیکی فقط برای اشخاصی صادر میشود که تذکره تابعیت افغانستان و یا برگه تثبیت هویت صادر شده از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد. پاسپورت الکترونیکی بر اساس نام و شهرت اصلی شخص متقاضی صادر میشود و افرادی که مغایرت نام و مشخصات دارند می توانند بعد از دریافت پاسپورت الکترونیکی، نامه مغایرت دریافت کنند. برای صدور پاسپورت الکترونیکی از شخص متقاضی اثر انگشت(بایومتریک) گرفته میشود و در هر کشوری که از شخص اثرانگشت گرفته شود مشخصات وی نمایش داده میشود و به هیچ عنوان قابل تغییر در هیچ جا نمی باشد
بخش دانشجویان فقط مخصوص دانشجویان می باشد و افراد غیر دانشجو نمی توانند در این بخش ثبت نام کرده و نوبت دریافت نمایند، در صورتی که شخص متقاضی دانشجو نباشد و در بخش تثبیت هویت و یا پاسپورت مخصوص دانشجویان ثبت نام نماید مدارک شخص متقاضی ضبط و هیچگونه همکاری نخواهد شد
بزودی فعال می شود
بزودی فعال می شود